Недялка Керанова - Заградил Богдан калето

Проблеми при свалянето?