Игри на волята: България (24.09.2021) - част 1: Номинации и още интриги при Бойците

Проблеми при свалянето?