Ранила Мома - мфг "пирински гриваци"

Проблеми при свалянето?