Игри на волята: България (06.10.2021) - част 2: Кой ще покаже сила и воля в номинационната БИТКА?

Проблеми при свалянето?