Игри на волята: България (04.11.2020) - част 3: Ваня или Йоанна ще спасят племето си от съвет?

Проблеми при свалянето?