Южен Вятър - Как тихичко си капеха листата

Проблеми при свалянето?