Да живеят абсурдите - Пасхалис Терзис (превод)

Проблеми при свалянето?