Животът - Димитрис Басис (превод)

Проблеми при свалянето?