Игри на волята: България (26.11.2020) - част 1: Тодор е силно афектиран от обвиненията на Ваня

Проблеми при свалянето?