Игри на волята: България (24.11.2020) - част 4: Един играч ще отпадне на косъм от финала!

Проблеми при свалянето?