Глобусът - 17.11.2007 (Египет)

Проблеми при свалянето?