Мадарският конник - извисен на отвесна скала на височина от 23 м.

Проблеми при свалянето?