Игри на волята: България (14.09.2021) - част 3: Симулирала ли е Мани и кой КАПИТАН победи?

Проблеми при свалянето?