Игри на волята: България (15.11.2021) - част 2: Как ли ще реагират Бойците като видят Мани със знаме

Проблеми при свалянето?