Яко - Гошо и Митко - Черната Волга

Проблеми при свалянето?