Игри на волята: България (13.10.2021) - част 2: Кое племе отива на съвет и кое спечели битката?

Проблеми при свалянето?