Никола дума Милкана - Пенка Павлова с Авлигите

Проблеми при свалянето?