Есил Дюран, Златка Райкова и адрелинката Вики Кузманова в ролята на дизайнери - На Кафе (04.03.2015)

Проблеми при свалянето?