Kanarite - Mlad Lovdzhia - Канарите - Млад ловджия, 2014

Проблеми при свалянето?